Từ ngày 1/09/2019 đến hết ngày 31/10/2019, sưu tập trọn bộ ba thẻ hoàng đạo thuộc các nhóm "Lửa", "Khí", "Nước", "Đất" trong các gói Cheez Dippers Con Bò Cười để nhận ngay đồng hồ cực kool.

  • Nhóm Lửa : Cung Bạch Dương, Cung Sư Tử, Cung Nhân Mã
  • Nhóm Đất : Cung Kim Ngưu, Cung Xử Nữ, Cung Ma Kết
  • Nhóm Khí : Cung Song Tử, Cung Bảo Bình, Cung Thiên Bình
  • Nhóm Nước : Cung Song Ngư, Cung Thần Nông, Cung Cự Giải

Còn 1 0 0 0 0 đồng hồ cực kool đang chờ bạn!

Họ và tên: Đinh Văn Hoàng Nhóm hoàng đạo: Đất
Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa Nhóm hoàng đạo: Lửa
Qua cung hoàng đạo

Khám phá những người bạn mới
có cùng nhóm hoàng đạo với bạn